Dostopnost

Krajevna skupnost Čatež ob Savi se zavezuje, da bo omogočala dostopnost spletišča www.ks-catez.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18 in spremembe) vsem uporabnikom. 

Izjava o dostopnosti

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče www.ks-catez.si. Uporabo spletne strani želimo približati najširšemu krogu uporabnikom, zato ga nenehno oblikujemo in prilagajamo tako, da je dostopen za uporabnike z različnimi oblikami invalidnosti in oviranosti:
 • uporabnikom z okvarami vida (slepim, slabovidnim, barvno slepim),
 • uporabnikom z okvarami sluha (gluhim, naglušnim, gluhoslepim) ter
 • uporabnikom z različnimi kognitivnimi okvarami in motnjami v razumevanju.

Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve:  
 • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
 • navigacija s tipkovnico (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),
 • ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem),
 • predvidljivo delovanje spletišča,
 • predvidljivo delovanje spletišča, omogočena je uporaba različnih ravni naslovov

Stopnja skladnosti

Ocenjujemo, da  je dostopnost spletne strani www.ks-catez.si delno usklajena z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA) zaradi spodaj navedenih izjem.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletne strani nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, pri čemer pa vam omogočamo, da se lahko s temi dokumenti seznanite na drug način (lahko nam pišete po pošti ali preko e-pošte, kontaktni podatki so navedeni v nadaljevanju).

Primeri takih vsebin so: 
 • skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa (podpisani notranji akti zavoda, letna poročila itd.), so dostopni, vendar težje berljivi, tudi za normalno uporabo, če se ne poveča.
  Razlog je v nesorazmernem bremenu, ki ga organ ocenjuje s kadrovskim in finančnim bremenom, ki bi ga optimiziranje oziroma preureditev datotek zahtevalo.
 • posamezni elementi nimajo vpisanega optimalnega alternativnega opisa.
  Razlog je v nesorazmernem bremenu, ki ga predstavlja vpisovanje alternativnega opisa za nazaj, saj se večina objav nanaša na aktualno dogajanje, ki je že preteklo in ne bi imelo sorazmerne uporabne vrednosti za uporabnika. 

Priprava izjave o dostopnosti

Spletna stran je bila v obstoječi grafični podobi objavljena 10.01.2024.
Ta izjava je bila pripravljena 10.01.2024 na podlagi samoocene.
Izjava je bila nazadnje pregledana 15.02.2024.

Povratne in kontaktne informacije

Zaradi zelo pogostih posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po spletišču www.ks-catez.si kljub prizadevanjem, da bi bile vse spletne strani čim bolj dostopne in uporabnikom prijazne, občasno naletijo na težave z dostopnostjo.
 
Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti na naslov:
 • e-naslov: catez.ks@siol.net
 • tel. 07 49 65 673
 • Krajevna skupnost Čatež ob Savi, Čateška ulica 3, Čatež ob Savi, 8250 Brežice
Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

Izvršilni postopek

V primeru nezadovoljivih odgovorov na katero koli obvestilo ali zahtevo poslano v skladu z 8. členom Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, se lahko obrnete na inšpekcijski organ po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo
MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREOBRAZBO
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana

Tel. 01 555 58 48
E-naslov: gp.irsid@gov.si
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave


Izjava o dostopnosti