Obveščamo vas, da imamo tudi v naši krajeni skupnosti defibirilator, ki je nameščen na domu vaščanov na Žejnem.