KRAJEVNA SKUPNOST ČATEŽ OB SAVI

Obisk župana Ivana Molana in delegacije občine Brežice v krajevni skupnosti Čatež ob Savi


V ponedeljek, 9. 9. 2019 smo v prostorih Doma krajanov gostili župana občine Brežice gospoda Ivana Molana, direktorico občinske uprave Brežice gospo Gordano Radanovič in vodje oddelkov. Srečanja so se udeležili skoraj vsi naši svetniki. Pogovor je tekel o perečih problemih naše krajevne skupnosti in sicer so bile teme naslednje:
  • urejanje vaškega središča in Rimske ceste na Čatežu;
  • dokončnje kanalizacije Čatež in rešitve za Dvorce;
  • urejanje problematike odvajanja meteornih voda na Dvorcah;
  • vprašanje prometne varnosti naših otrok na poti v in iz šole;
  • nadaljnji turistični ravoj naše krajevne skupnosti.
Župan in predstavniki občine so nam predstavili terminske plane investicij, hkrati pa so jih naši svetniki tudi obvestili o probleatiki v posameznih vaseh.