Po lanski popolni obnovi notranjosti mrliške vežice na Čatežu ob Savi, smo letos obnovili še njeno okolico. Poslovilno ploščad smo razširili, postavili nove robnike in prostor na novo tlakovali. Ravno tako smo zamenjali staro ograjo. Dela je opravil Andrej Zofič s.p. iz Podgračenega. Obnovo je v višini 3000 € sofinancirala tudi občina Brežice. Krajevna skupnost Čatež ob Savi tako nadaljuje z obnovo pokopališča po načrtu. Naša želja je, da v okviru razpoložljivih sredstev obnovimo v prihodnjih dveh letih celotno pokopališče. V letu 2021 bo na vrsti obnova poti in menjava svetil. Lani in letos je bilo v projekt obnove pokopališča vloženo okoli 20.000 €, kar predstavlja približno 3 krat toliko, kot zberemo sredstev iz naslova grobarin.