Na vaškem domu na Žejnem smo nedavno montirali defibrilator, ki lahko pomaga v primeru srčnega zastoja.
To soboto bi organizirali usposabljanje o uporabi naprave. Predaval bo g. Roman Zakšek iz civilne zaščite Brežice.
Na usposabljanje vabimo tudi vas iz sosednjih vasi, ki ste še vedno dovolj blizu, da si lahko s to napravo pomagate.
Obvestite vaše vaščane.
Predavanje se bo začelo v soboto, 19.11. ob 18h v vaškem domu Žejno.
Vabljeni v čim večjem številu.