Iz Krajevne skupnosti Čatež ob Savi sta prijavljena dva predloga dva predloga in sicer pod zaporedno številko 7 " Ureditev vodnega zajetja Studenec" v Sobenji vasi in pod zaporedno številko 10 "Razgledna ploščad na Svetem Vidu". Za predloge lahko glasujete na spletni strani občine Brežice:
https://www.brezice.si/objave/sporocila_za_javnost/2019102100174883/Glasujte%20za%20svoj%20projekt%20/%22Moja%20skupnost-sodelujem!/%22/