Sestava sveta krajevne skupnosti Čatež ob Savi v mandatnem obdobju  2018-2022


 
Ime Telefon E-mail
Alojz Škrabl
predsednik sveta KS
predstavnik vasi Čatež ob Savi
041 801 046 apartmaji.adams@gmail.com
Aleksander Bratanič
podpredsednik sveta KS
predstavnik vasi Cerina
041 560 074 aleksander.bratanic@petrol.si
Jure Oštrbenk
podpredsednik sveta KS
predstavnik vasi Žejno
031 845 697 jure.ostrbenk@gmail.com
Katarina Slakonja
članica sveta KS
predstavnica vasi Čatež ob Savi
031 504 795 slakonjakatarina@gmail.com
Dušan Agrež
član sveta KS
predstavnik vasi Čatež ob Savi 
031 447 516 agrez.dusan@gmail.com
Anton Beribak
član sveta KS
predstavnik vasi Sobenja vas
031 691 113 sandi.beribak@gmail.com
Andrej Tomše
član sveta KS
predstavnik vasi Dobeno
031 271 969 andrej.tomsecelik@gmail.com
Robert Budič
član sveta KS
predstavnik vasi Dvorce
041 767 350  budic.robi@gmail.com 
Boštjan Hribar
član sveta KS
predstavnik vasi Prilipe
040 871 453 amibo2@gmail.com 
Milan Jamnik
tajnik KS
040 453 810 catez.ks@siol.net