Cerina

Cerina
Cerina je ena od sedmih vasi v KS Čatež ob Savi. Ponaša se z izredno lepo geografsko lego, saj je vas locirana na hribu s pogledom na Čateške toplice in naprej preko meje na Hrvaško. Spodnji del vasi je ob lokalni cesti, ki se skozi našo vas vije iz smeri Dvorc proti Žejnem. V zgornjem delu vasi pa se nahaja vaško središče, ki je stalna zbirna točka vaščanov. V neposredni bližini so tudi igrišča in gasilski dom. Ob sami lokalni cesti se nahaja star dvorec, ki je ravno tako posebnost naše vasi.
 
Poleg urejenega vaškega središča z okolico, je v vasi že od leta 1932 tudi gasilsko društvo, ki deluje vzajemno z vasjo in tudi širše. Kar nekaj članov je namreč tudi iz sosednjih vasi.
 
Ena največjih zgodovinskih znamenitosti v vasi je Cerinski dvorec, ki je sicer v zasebni lasti, vendar je nekakšen simbol, ki je močno povezan z vasjo.
 
Dvorec je v preteklosti sodil med najpomembnejše izpostave kostanjeviškega cistercijanskega samostana, pozidali pa so ga menda že v drugi polovici 16. stoletja. Poleg treh bivalnih traktov je na severnem delu v sklopu dvorca tudi kapela.
 
Več o samem dvorcu je moč prebrati na eni od spletnih strani, ki opisujejo Posavske gradove.

CerinaCerinaCerinaCerina


Še več utrinkov in zanimivosti o vasi Cerina lahko najdete na vaški facebook strani.

Facebook Cerina:
https://www.facebook.com/cerinavasvobcinibrezice/
 
Vaščani (Cerinci), kar nekaj čez 150 nas je, smo še posebej ponosni na svojo pesem, ki nam vedno odpre srce, kot navaja v svojem zadnjem verzu.
 
CERINA - MOJA VAS :)

Tudi če sem daleč stran,
z njo sem spet doma,
ko je duša polna ran
mi zdravilo da.


Kamor pridem, kamor grem,
ne pozabim je,
ker po tihem dobro vem,
da odpre srce.