Dobeno

 
Dobeno je razložena vas na vzhodnem podnožju Gorjancev in leži na zakraselem svetu vzhodno nad grapo Prilpskega jarka. Nad Prilipami je zaselek Dobenske Mladine.

Južno od vasi se dviga gozdnati hrib Goli Cirnik. Kmetije so majhne, obdelovalna zemlja pa nezadostna. Nadmorska višina je 325 metrov. Iz vasi je lep razgled na Stražo, na vzhodu pa proti Hrvaški. Ponaša se z mirom in dobrim zrakom. Nekdaj je spadala pod mokriško graščino in mokriška gospoda je imela tu nastavljenega lovskega čuvaja.

Vas se deli na dva dela in zaselka. V vasi je bilo pred leti narejeno sveto znamenje, ki ga je v spomin na svojega starega očeta dal postaviti Branko Grmšek. Velika pridobitev za vas je bila asfaltirana cesta, ki jo je naredila še bolj prijazno.
Prebivalstvo se je v zadnjih 200 letih gibalo takole: l. 1800 (62), l. 1869 (81), l. 1900 (93), l. 1931 (93), l. 1961 (80), l. 1971 (63),l. 1981 (67),l. 1991 (62) in leta 2019 (66). Največ prebivalcev je vas štela pred prvo svetovno vojno.
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave


Izjava o dostopnosti