Dvorce

 
Dvorce so obcestno naselje, ki leži na zgornje savskih terasah ob gričevnatem vznožju Gorjancev na nadmorski višini 160 metrov. Skozenj pelje krajevna cesta Čatež-Prilipe, severno od njega pa avtocesta. Vas je dobila ime po nekdanjem gradiču, ki je skoraj 300 let zaznamoval ta kraj. Tu je že nekdaj vodila rimska cesta in zato ni čudno, da je bila na tem mestu odkrita rimska nekropola (pokopališče).

Vas je nekoč imela svoj mlin. Mlinsko kolo je poganjala voda iz potoka, ki izvira v bližini. Vodo iz tega izvira so uporabljali tudi prebivalci Cerine. V bližini nekdanjega dvorca je bila zgrajena gostilna, kjer so dobili okrepčilo številni potniki, ki so potovali po deželni cesti. Neznani storilci so pred prvo svetovno vojno ubili gostilničarja Radaja, ki je bil birmanski boter večjemu številu čateških faranov. Na mestu nekdanje gostilne stoji danes penzion ČATEŠKI DVOREC. Prav tako ima vas frizerski salon.
Dolgo časa je bila ta novozgrajena vas brez svetega znamenja. Zdaj je blizu križišča ceste, ki pelje proti Sobenji vasi, postavljen križ, ob katerem je tudi blagoslov velikonočnih jedil. Krajevni praznik je v letu 2004 omogočil postavitev sodobnega igrišča, na katerem se zbirajo otroci z Dvorc in ostali.
V najmlajši vasi se je število prebivalstva gibalo takole: l. 1800 (0), l. 1869 (5), l. 1900 (6), l. 1931 (139), l. 1961 (44), l. 1971 (53), l. 1981 (67), l. 1991 (62) in l. 2019 (114).
Dvorce