Prilipe

 
Prilipe so gručasta vasica, ki leži na vzhodnih obronkih Gorjancev in zahodno nad grapo Prilipskega potoka, nedaleč od glavne ceste, na nadmorski višini 185 metrov. K naselju spada tudi zaselek Glavica. Na ravnini med cesto in reko imajo vaščani svojo obdelovalno zemljo, na gričevnatem obrobju pa so redki vinogradi in obsežni gozdovi.

Pod vasjo je ribnik in okoli 800 metrov dolga mrtvica, ostanek nekdanje struge reke Save. To je bil pred prestavitvijo rečnega toka Save njen glavni tok. Na tem mestu so iztovarjali blago z rečnih ladij in ga s konji odvažali proti Novem mestu oziroma Ljubljani. Za ta predel se je ohranilo ime Col. Beseda prihaja iz nemške besede Zoll, kar pomeni carina ali mitnica. V bližini je bila nekdaj meja, ki je ločevala naše kraje z Madžarsko.

Na Prilipah je danes veliko črpališče kvalitetne vode. Vasica je imela v zgodovini tudi strateško pomembno vlogo, zato ni čudno, da so pri izkopavanju odkrili topovske krogle. V bližini je polje, po katerem so se proti koncu vojne valile kolone beguncev. Umikajoče vojaške in civilne formacije so partizani napadali in mnoge ubili. Mrtve so pokopali kar na tem polju. Ni čudno, da se je pomemben vojaški spopad z jugoslovansko vojsko v zadnji slovenski vojni zgodil prav pri Prilipah. O tem spopadu so poročale številne svetovne agencije.
Uničeni tank je kar nekaj časa pričal o tem, da smo Slovenci vedno pripravljeni braniti svojo svobodo. V bližini tega spopada stoji spomenik, ki spominja na ta dogodek.
Kako se je gibalo število prebivalcev: l. 1800 (67), l. 1869 (87), l. 1900 (112), l. 1931 (93), l. 1961 (104), 1. 1971 (94), l. 1981 (104), l. 1991 (91) in l. 2019 (87).