Sobenja vas

 
Sobenja vas je gručasto naselje, ki leži na severnem vznožju gozdnate vzpetine Golega Cirnika na nadmorski višini 257 metrov. Okolica je zakrasela. Vas je prvič omenjena leta 1456 in je dostopna po cestah iz Dvorc in Vel. Malenc.

Vaščani se ukvarjajo s kmetovanjem. V okolici hiš je precej sadnega drevja, plodove pa predelujejo v žganje. Denar zaslužijo tudi s prodajo lesa. Svoj čas je bila vas znana po izdelovanju kolov za vinograde. Skoraj pri vsaki hiši so v zimskem času delali kostanjeve količe in jih prodajali kupcem s Hrvaške. V vasi je sedež PGD Sobenja vas.

V gasilskem domu so bile vrsto let pevske vaje čateškega cerkvenega zbora. Svoj čas so cerkveni zbor sestavljali v glavnem pevci iz Sobenje vasi. Na prostoru imenovanem Draga, je na Dragarski kmetiji zgrajena kapela Žalostne Matere Božje z Jezusom v naročju. Leta 1912 jo je dal postaviti takratni gospodar Komočar Miha. Vsako leta je na praznik Žalostne Matere Božje v njej sv. maša, od leta 2002 pa cerkvica poseduje svoj zvon, ki vaščane vabi k molitvi. Velika pridobitev za Sobenjo vas je bila asfaltirana krožna cesta, ki je to lepo in prijetno vas povezala z drugimi vasmi in ljudem omogočila, da lažje pridejo v službo.
Prebivalstvo se je v 200 letih gibalo takole: l. 1800 (208), l. 1869 (126), l. 1900 (160),  l. 1931 (192), l. 1961 (176), l. 1971 (161), l. 1981 (140), l. 1991 (157) in l. 2019 (136).