Hišni red v mrliški vežici Čatež ob Savi


1. člen
S tem hišnim redom so podrobneje določene pravice in obveznosti najemnika mrliške vežice z namenom, da se zagotovi nemotena uporaba mrliške vežice ter da se zagotovi red, varnost in čistoča v objektu.

2. člen
Na pokopališču Čatež ob Savi je mrliška vežica, v kateri se praviloma čuva umrle, ki bodo pokopani na pokopališču Čatež ob Savi.
Prostori mrliške vežice so: prostor za pokojnika, prostor za svojce, čajna kuhinja, sanitarni prostori ter pokriti del pred mrliško vežico.

3. člen
Ključi mrliške vežice se hranijo v prostorih krajevne skupnosti.
Kontaktni osebi in telefonske številke:Milan Jamnik (040 453 810, 051 663 033)
Alojz Škrabl (041 801 046)4. člen
Za najemnika mrliške vežice se šteje oseba, ki je plačnik mrliške vežice in je prevzela ključe v pisarni krajevne skupnosti. Določila tega hišnega reda veljajo tudi za vse druge osebe, ki se začasno zadržujejo v mrliški vežici.

5. člen
Venci in ikebane se postavijo v prostor, kjer je pokojnik.
V kolikor pokojnik leži v mrliški vežici čez noč, se zvečer ob zaprtju vsa razsvetljava v mrliški vežici ugasne.

Mrliška vežica se v zimskem času oziroma glede na vremenske razmere ogreva na IR panele. Najemnik mrliške vežice mora med najemom z energijo za ogrevanje ravnati racionalno.
Najemnik mrliške vežice po končanem pogrebnem obredu praviloma naslednji dan do 9. ure, razen če je s predstavnikom krajevne skupnosti dogovorjeno drugače, iz prostorov mrliške vežice odnese predmete, ki jih je v času najema prinesel (kozarci, posoda, hrana, pijača …) ali so mu jih prinesli (sveče, drugi žalni predmeti …).

Najemnik po opravljenem pogrebu uporabljene prostore počisti.V kolikor najemnik preda mrliško vežico neočiščeno in nepospravljeno, je dolžan poravnati stroške čiščenja po ceniku.
Ključi mrliške vežice se dostavijo v pisarno krajevne skupnosti oziroma osebi, pri kateri so bili prevzeti.

6. člen
Najemnik mora z osnovnimi sredstvi in inventarjem ravnati skrbno in odgovorno kot dober gospodar, skrbeti za čistočo sanitarij, prostora za svojce in čajne kuhinje.

Najemnik je dolžan v času odsotnosti svojcev zaklepati vrata mrliške vežice.

V primeru nastanka škode ali odtujitve inventarja, se le-to sporoči predstavniku krajevne skupnosti. Komisija za pokopališki red presodi ali je potrebno nastalo škodo plačati ali jo najemnik mrliške vežice odpravi na svoje stroške.

7. člen
Ta hišni red začne veljati po potrditvi na seji sveta KS Čatež ob Savi.

Alojz Škrabl
predsednik KS Čatež ob Savi
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave


Izjava o dostopnosti