KRAJEVNA SKUPNOST ČATEŽ OB SAVI
 
IZVLEČEK IZ POKOPALIŠKEGA REDA
Na pokopališču Čatež ob Savi je prepovedano:
–   odlaganje odpadkov izven za to določenega prostora;
–   druge vrste onesnaževanja pokopališča in objektov na območju pokopališča;
–   opravljati prevoze, kamnoseška, vrtnarska, kovinostrugarska in druga dela v času pogrebnih svečanosti  ter ob nedeljah in praznikih;
–   nedostojno vedenje, kot je vpitje, glasno smejanje, razgrajanje, hoja po grobovih in podobno,
–   vodenje živali na pokopališče, razen službenih psov in psov vodnikov za slepe,
–   vožnja s kolesom in drugimi vozili po pokopališču, razen z delovnimi stroji upravljavca pokopališča ali od njega pooblaščenega izvajalca,
–   hoja po vzdrževanih delih groba in pokopališča, poškodovanje nagrobnih spomenikov ter drugih obeležij in znakov, ki se nahajajo na pokopališču,
–   trganje in poškodovanje zelenja in cvetja na drugih grobovih,
–   odtujevanje predmetov z drugih grobov, pokopaliških prostorov in iz objektov v območju pokopališča.