Predstavitev TD Pod Gorjanci

 
Turistično društvo Pod Gorjanci je bilo ustanovljeno 21.05.2004, s sedežem Dvorce 1/a.Tedanji iniciativni odbor za ustanovitev društva je vodila Elizabeta Budič, ki je bila tudi imenovana za predsednico društva, katerega uspešno vodi še sedaj. Pretežni del članov TD Pod Gorjanci je iz vasi Dvorce. Društvo šteje 41 članov, od tega je pet mladih. Društvo deluje nevladno, okoljsko na podeželju in je izključno neprofitno. Vsa sredstva se vlagajo v razvoj kraja in turizma. Poglaviten cilj nam je pospeševanje turizma in povezovanje vseh nosilcev turistične dejavnosti, ki jih pa v našem kraju ni malo.
Turistično društvo Pod GorjanciTuristično društvo Pod Gorjanci

Turistično društvo zelo aktivno deluje, rezultati teh aktivnosti pa so tudi vidni. S strani Občinske turistične zveze Brežice v akciji »Moja dežela lepa in gostoljubna« so bila vasi Dvorce v zadnjih osmih  letih podeljenih6priznanj za urejenost v kategoriji vasi v občini Brežice.Prav tako pa je TD Pod Gorjanci  ob zadnjem krajevnem prazniku Čatež ob Savi,ki je bil na Dvorcah, dobilo priznanje za aktivno delo v vasi Dvorce.
 
Zagnanost  članov TD Pod Gorjanci ter izkušnje starejših sta zelo dobra kombinacija, v katero vstopa tudi naša mladina, ki jih privlačijo lepote narave. Na vhodu na področju ozemlja TD Pod Gorjanci nas pozdravi skrbno izdelan napis »DVORCE«. V neposredni bližini se nahaja Hotel  Čateški dvorec, ki vabi turiste v naš kraj. Že v srednjem veku je bil dvorec postavljen sredi vasi Dvorc. Ob naselju vasi Dvorce, je dokaj močan izvir vode, ki odteka po majhni strugi v Savo.Že okoli leta 1650 je tukaj stal mlin, ki je služil svojemu namenu vse do začetka zadnje svetovne vojne. Tudi voda iz izvira je bila pitna. Ljudje pričujejo, da studenec ni presahnil tudi v času pomanjkanja vode.

V zadnjih osmih letih smo okolico studenca uredili, potoček je bil očiščen, leta 2012 je bilo narejeno  sveto znamenje (kapelica), posvečeno  sv. Miklavžu -  zavetniku voda. V parku ob potoku je  zasajenih več vrst okrasnih dreves in cvetja. Oba bregova potočka Dvorce pa povezuje Miklavžev mostiček, ki smo ga člani društva postavili v letu 2014. Glede na to, da je mlin na potoku Dvorce deloval skoraj tristo let, smo se člani TD Pod Gorjanci leta 2017 odločili postaviti mlinsko kolo,kot spomin na čase, ko se je v mlinu dejansko mlelo žito za preljubi kruhek naših prednikov. Kolo  se je maja 2018 tudi zavrtelo. Danes je celoten park namenjen druženju vaščanov  in turistom, ki se radi pomudijo ob potoku, se tu okrepčajo in naužijejo svežega zraka.Obiskovalcem in tudi vsem ostalim je tako  na voljo miren kotiček za počitek. Skozi celo leto pa društvo skrbi za urejenost vasi, vaškega središči ob križu, postajališč in mostov, katerapolepšamo s cvetjem in tihožitji.
 
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave


Izjava o dostopnosti